เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กาแฟ เกษตรผู้ปลูกกาแฟตั้งกลุ่มขึ้นรวมเมล็ดกาแฟดิบจำหน่าย


กลุ่มระนองกาแฟ

ผู้นำ  นายจำลอง  เสือโคร่ง
โทรศัพท์  077-824068
ที่อยู่  217  หมู่ที่ 10  ตำบลลำเลียง  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง
E-mail : cdd_ranong@thaimail.com

ประวัติและการบริหารจัดการ
เมื่อปี 2542 เกษตรผู้ปลูกกาแฟได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อรวมเมล็ดกาแฟดิบจำหน่ายในลักษณะกลุ่ม แต่ปัญหาราคายังไม่สามารถแก้ไขได้ จึงเริ่มคิดแปรรูปขึ้น เรียกว่า กาแฟโบราณ และได้ขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เพื่อแปรรูปเป็นกาแฟคั่ว

กลุ่มในชุมชน
มี 2 กลุ่ม

สภาพการรวมตัว
มีการรวมกลุ่มโดยการรวมกลุ่มจากสมาชิกในหมู่บ้าน โดยจัดตั้งบริหารกันเอง ทั้งด้านการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ

สภาพทั่วไปของชุมชน/กลุ่ม
เป็นการรวมตัวเพื่อวางพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนด้านเงินทุน ประสบการณ์

อาณาเขต / ที่ตั้ง
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

จำนวนประชากร
มีสมาชิกจำนวน 2,440 คน

อาชีพหลักของชุมชน/กลุ่ม
ทำสวน

อาชีพรองของชุมชน/กลุ่ม
เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ
ยังขาดเงินทุนผลตอบแทนต่ำ สมาชิกยังมีหนี้สิน ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน

แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ควบคุมการใช้เงินของสมาชิก ปรับปรุงการบรรจุภัณฑ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาด

------------------------------

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee