เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กาแฟ ลงทุนเปิดโรงคั่วกาแฟ มีการคำนวนต้นทุนอย่างไร

ผลิตภัณฑ์กาแฟทุกประเภทยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และสามารถเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คือ บริโภคน้อยกว่าร้อยละ 0.5 กิโลกรัม/คน/ปี หรือคิดเป็นเพียง 130-150 ถ้วย/คน/ปี เท่านั้นก.สรุปโครงการ
1. รายละเอียดของโครงการโดยย่อ
            สร้างอยู่ใน จ.สมุทรสาคร เป็นโรงงานที่ซื้อต่อข้อดีคือสามารถเข้าไปทำได้เลยมีใบอนุญาตพร้อมและใกล้ถนนใหญ่ ทำให้ขนส่งสะดวก สามารถดำเนินการได้ทันที  และที่สำคัญใกล้กรุงเทพซึ่งมีอัตราการรับซื้อเมล็ดกาแฟสูงมาก    เนื่องจากร้านกาแฟที่มีจำนวนมากนั่นเอง
2. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ในด้านต่อไปนี้คือ
2.1 ตารางขั้นตอนการดำเนินงานและสถานะของโครงการ
กิจกรรมย่อย
เดือนที่

1
2
3
4
5


จัดการเกี่ยวกันที่ดิน (เลือกสถานที่,ศึกษาข้อมูล,ดำเนินการซื้อขาย)


ขออนุญาตตั้งบริษัท


ดำเนินการซื้อเครื่องจักร


ซื้ออุปกรสำนักงานและปรับปรุงอาคาร


ซื้อรถยนต์


สรรหาบุคลากร


หาลูกค้า โฆษณาและทดสอบการผลิต


ดำเนินการผลิต


2.2 ด้านการตลาด
                     ผลิตภัณฑ์กาแฟทุกประเภทยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และสามารถเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยในปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ คือ บริโภคน้อยกว่าร้อยละ 0.5 กิโลกรัม/คน/ปี หรือคิดเป็นเพียง 130-150 ถ้วย/คน/ปี เท่านั้น (หรือเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งแก้ว/คน/วัน) เพราะปริมาณคนไทยที่บริโภคกาแฟเป็นประจำมีเพียงร้อยละ 30 (หรือไม่ถึง 2 ล้านคน) จากประชากรคนไทยทั้งหมดกว่า 60 ล้านคน ซึ่งยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชียอย่างเช่น ญี่ปุ่น ดื่มกาแฟเฉลี่ย 500 แก้ว/คน/ปี หรืออเมริกาที่ดื่มกาแฟเฉลี่ย 700 แก้ว/คน/ปี (หรือเฉลี่ย 2 แก้ว/คน/วัน)      ซึ่งจะจัดจำหน่าย ขายผ่านพ่อค้าคนกลางและขายผ่านลูกค้าโดยตรง

2.3 ด้านการบริหาร
แผนภาพการบริหาร
รูปแบบการดำเนินงานเป็นแบบสามัญนิติบุคลเพราะดูแลง่าย และลงทุนไม่สูงมากนักมีสภาพเป็นนิติบุคคลเพื่อเอาไว้จักการด้านบัญชีได้สะดวกขึ้น
2.5 ด้านภาษีและด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงการ
·       ภาษีนิติบุคคล(30%)
2.6 ด้านวิศวกรรม
รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต
-                   เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด 100  Kg.                                2    เครื่อง
-                   เครื่องชั่งเล็ก                                                                    2    เครื่อง
-                   เครื่องชั่งใหญ่                                                                  1    เครื่อง
-                   ระบบไฟฟ้าใช้ในโรงงาน                                                1    ชุด
-                   แก๊ส โพรเพน(Light Propane Gas)                                  1    ถัง
วัตถุดิบ             สารกาแฟ    แก๊สหุงต้ม


ขบวนการผลิต    เมล็ดกาแฟสด   มีขั้นตอน ดังนี้
Rounded Rectangle: เปิดเครื่องเพื่ออุ่นเครื่องก่อน 30 นาที

Rounded Rectangle: นำสารกาแฟ100กิโลกรัมเทใส่เครื่อง
Rounded Rectangle: ปรับอุณหภูมิของเครื่องRounded Rectangle: เปิดเครื่องเพื่อทำงานRounded Rectangle: นำใส่ถุงเพื่อเตรียมจัดจำหน่ายRounded Rectangle: พอคั่วเสร็จนำไปทำให้เย็น
คำนวณอัตราการผลิตต่อปี(100%)
ผลิตได้ครั้งละ 100 Kg. ใช้เวลา 30 นาที ต่อครั้ง (รวม Load กับ Unload)
1 วันผลิตได้ 16 ครั้ง หรือ 1,600 กิโลกรัม มีเครื่องจักรสองเครื่อง วันละ 3200กิโลกรัม
แต่เมื่อผลิตออกมาน้ำหนักจะเหลือเพียง 80% เนื่องจากการระเหย ทำให้ผลิตได้ 2,560 กิโลกรัมต่อวัน  ปีนึงจะผลิตได้ 2560*365 = 934,400 กิโลกรัมต่อปี
2.7 ด้านการเงิน
รายละเอียดทรัพย์สิน
โรงงานพร้อมที่ดิน                                                                               10,00,000 บาท
ปรับปรุงอาคารสถานที่                                                                           200,000 บาท
รวม                                                                                                     10,200,000 บาท
เครื่องจักร
-                   เครื่องคั่วกาแฟ  2 เครื่อง(เครื่องละ 6,500,000)                          13,000,000   บาท
-                   เครื่องชั่งเล็ก   2   เครื่อง (เครื่องละประมาณ 15,000 บาท)                30,000   บาท
                                                            รวม    13,030,000 บาท

ยานพาหนะ
      รถบรรทุก 2 คัน    (คันละประมาณ650,000 บาท)                     1,300,000 บาท            
                                                          รวม  1,300,000       บาท
ค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ
-                   ค่าติดต่อขอใบอนุญาต ออกแบบโรงงาน สาธารณูปโภค              50,000  บาท
-                   ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน(ทุน 35 ล้าน)                                         17,500   บาท
                                                               รวม     67 ,500  บาท

เครื่องใช้ต่างๆ                           
         เครื่องปรับอากาศ(รุ่น CS-CU-PC09)                                       13,500 บาท     โต๊ะสำนักงานรวมเก้าอี้(2 ชุด)                                                          20,000 บาท
          คอมพิวเตอร์(2เครื่อง)                                                              50,000 บาท
โซฟารับแขก                                                                           15,000 บาท
เครื่องถ่ายเอกสารและfax (sharp AM400)                               12,990.00 บาท
              กระสอบป่าน(ถุงละ 30 บาท 1000ถุง)                                   30,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 126,490 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าสาธารณูปโภคคิดเป็นต่อปี
           ค่าไฟ ประมาณ หน่วยละ 3บาท       ประมาณ 36,000 x 12    = 432,000 บาท/ปี
           ค่าน้ำ เดือนละ 2,000 บาท         ประมาณ 1,000x12              = 12,000 บาท/ปี
                                                                    รวม  444,000   บาท/ปี
ค่าพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆ
-                   ค่าแก๊สหุงต้ม                                                                           328,500 บาทต่อปี
-                   ค่าน้ำมัน                                                                                      144,000 บาทต่อปี
วัตถุดิบ(สารกาแฟ)                                                                 180 บาทต่อกิโลกรัม
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี            916,500+180*(934,400*1.25)(%อัตราการผลิต)


ค่าใช้จ่ายเงินค่าจ้างคิดเป็นต่อปี
รายการ
จำนวนคน
อัตราเงินเดือน/เดือน
รวม/ปี
ผู้จัดการ
1
30,000
240,000
พนักงานบัญชี
1
12,000
144,000
พนักงานรักษาความปลอดภัย
2
7,000
168,000
พนักงานรักษาความสะอาด
1
7,000
84,000
พนักงานขับรถ
2
6,500
204,000
คนงานผลิต 
4
10,000
480000
ช่างซ่อมบำรุง
1
8,000
96,000


รวม
1,416,000

ตารางประมาณการผลิต        
รายการ
ปีที่1
ปีที่2
ปีที่3
ปีที่4
ปีที่5
อัตราการผลิต
(%ของกำลังการผลิต
55
75
90
100
100
จำนวนวัตถุดิบx0.75
(น้ำหนักหลังผลิต)
513,920
700,800
840,960
840,960
840,960
ราคาขาย/กิโล
250
250
250
250
250
สารกาแฟ(กิโลกรัม)
642,400
876ม000
1,051,200
1,168,000
1,168,000
การประมาณต้นทุนของห้องพักให้เช่า  ตั้งแต่ปีแรกจนสิ้นสุดโครงการ
รายการ
ปีที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร(3%)
306,000
306,000
306,000
306,000
306,000
306,000
306,000
306,000
306,000
306,000
ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร+ยานพาหนะ+เครื่องใช้(3%)
434,144.7
434,144.7
434,144.7
434,144.7
434,144.7
434,144.7
434,144.7
434,144.7
434,144.7
434,144.7
ค่าใช้จ่ายอื่น
     - ค่าบำรุงรักษา(เพิ่ม 5%ต่อปี)
722,824.5
758,965.7
796,914
836,759.7
878,597.7
922,527.6
968,654
1,017,086.7
1,067,941
1,121,338
รวม
1,462,969.2
1,499,110.4
1,537,058.7
1,576,904.4
1,618,742.4
1,662,672.3
1,708,798.7
1,757,231.4
1,808,085.7
1,861,482.7

การประมาณงบกำไร-ขาดทุน  ตั้งแต่ปีแรกจนสิ้นสุดโครงการ
รายการ
ปีที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
อัตราการผลิต
55%
75%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
 รายได้จากการผลิต(934,400*%ในการผลิต*250)
128,480,000
175,200,000
210,240,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
ต้นทุนต่อปี
116,548,500
158,596,500
190,132,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
ค่าจ้างบุคลากร(เพิ่ม3%)ต่อปี
1,416,000
1,458,480
1,502,234
1,547,301
1,593,720
1,641,532
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี
11,931,500
16,603,500
20,107,500
22,443,500
21,027,500
20985020
20,941,266
20,896,199
20,849,780
20,801,968
ภาษี(33%)
3,937,395
5,479,155
6,635,475
7,406,355
6,939,075
6,925,056.6
6,910,617.8
6,895,745.7
6,880,427.4
6,864,649
กำไรสุทธิ
7,994,105
11,124,345
13,472,025
15,037,145
14,088,425
14,059,963.4
14,030,648.2
14,000,453.3
13,969,352.6
13,937,319

รายการ
ปีที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
กระแสเงินสดรับ(รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์)

128,480,000
175,200,000
210,240,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
  รวม

128,480,000
175,200,000
210,240,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
233,600,000
กระแสเงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินการ
67,500


ค่าใช้จ่ายในการบริหารและอื่น ๆ ที่เป็นเงินสด(ค่าจ้างพนักงาน+ค่าบำรุงรักษา)

2,138,825
2,174,966
2,212,914
2,252,760
2,294,598
2,381,008
2,470,888
2,564,388
2,661,661
2,762,870
ค่าวัถุดิบ

116,548,500
158,596,500
190,132,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
211,156,500
ต้นทุนคงที่(ค่าอาคาร+เครื่องจักร+อื่นๆ
24,656,490


ภาษี

3,937,395
5,479,155
6,635,475
7,406,355
6,939,075
6,925,056.6
6,910,617.8
6,895,745.7
6,880,427.4
6,864,649
   รวม
24723990
122,624,720
166,250,621
198,980,889
220,815,615
220,390,173
220,462,564
220,538,006
220,616,633
220,698,588
220,784,019
กระแสเงินสดรับสุทธิ
-24723990
5,855,280
8,949,379
11,259,111
12,784,385
13,209,827
13,137,436
13,061,994
12,983,367
12,901,412
12,815,981สถานที่ตั้งโรงงานรูปเครื่องจักรกาแฟ


Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee