เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เครื่องบดกาแฟ NUOVA SIMONELLI คู่มือการใช้งาน


คู่มือเครื่องบดเมล็ดกาแฟ ยี่ห้อ NUOVA SIMONELLI

รูปที่ 1 เครื่องบดเมล็ดกาแฟ

1. ข้อมูลสำคัญ
คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใช้งานเครื่อง และ/หรือผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่อง และต้องพิจารณาเครื่องในลักษณะโดยรวม คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของเครื่อง รวมถึงการชี้บ่งที่เป็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย
จัดเก็บคู่มือนี้ไว้ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และจัดเก็บไว้คู่กับอุปกรณ์เสมอหากมีการโอนให้กับผู้ใช้งานใหม่

ข้อมูลที่บรรจุในคู่มือนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อกำหนดความปลอดภัยและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการทำงาน ซึ่งบรรจุมากับเครื่องและบนวัสดุหีบห่อ คู่มือนี้สะท้อนให้เห็นสถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีของเครื่องและไม่ควรถูกพิจารณาว่าล้าสมัยโดยตัวคู่มือเอง เนื่องจากการปรับปรุงจะทำบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคู่มือนี้โดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงฉบับเก่า ยกเว้น บางกรณีการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือในลักษณะอื่นนอกเหนือที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ ถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน และผู้ผลิตไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น เครื่องต้องใช้งานโดยผู้ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ต้องจัดเก็บคู่มือนี้อย่างระมัดระวัง ผู้ผลิตปฏิเสธการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับบุคคลหรือสิ่งของหรือตัวเครื่อง ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือใช้งานในลักษณะอื่นนอกเหนือที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้หรือในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยและการบำรุงรักษาที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้


1.1 การเก็บรักษาคู่มือ
คู่มือนี้ต้องพร้อมใช้งานเสมอสำหรับผู้ใช้เครื่อง และ/หรือผู้ซ่อมบำรุงเครื่อง ซึ่งต้องได้รับข้อมูลการใช้
งานที่ถูกต้องและความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
- ต้องจัดเก็บคู่มือในสถานที่แห้งสะอาด ห่างจากแหล่งความร้อน
- ใช้งานคู่มือนี้ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับส่วนใด ๆ ของคู่มือ
- ห้ามดึง ฉีก หรือขีดเขียนในส่วนใด ๆ ของคู่มือนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
- กรณีที่คู่มือสูญหายหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จำหน่ายในพื้นที่หรือผู้ผลิต
2.  ข้อมูลทางเทคนิค
2.1 ข้อมูลจำเพาะ


Model แรงเคลื่อนไฟฟ้า
( Volts ) กำลังไฟฟ้า
( W ) ความสามารถในการบด ( kg/h ) น้ำหนัก
( kg ) ขนาด ( mm)
A B C
MDX 220 300 8.1 10.5 360 190 585

        2.2  การใช้งาน
เครื่องบด/จ่าย ออกแบบเพื่อใช้บดเมล็ดกาแฟคั่วเท่านั้น การนำไปใช้งานอื่นถือว่าไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย  ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมเหตุสมผล เครื่องนี้ใช้งานโดยผู้ใหญ่เท่านั้น ห้ามเด็กและผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใช้งานเครื่องนี้ เครื่องนี้ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในภาวะแวดล้อมผิดธรรมดาและทุกกรณีที่อุณหภูมินอกเหนือช่วง –5oC ถึง +50oC
ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้ในประเทศที่ติดตั้งเครื่องอยู่ ตามสามัญ
สำนึก และรับผิดชอบจัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องตามเวลาที่ถูกต้อง
กรณีพบข้อบกพร่องหรือความเสียหายเนื่องจากการสึกหรอ/เสื่อม จนอาจเป็นอันตรายต่อคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมของเครื่อง ให้ผู้ที่ติดตั้งใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องแจ้งให้ผู้ผลิตทราบ
ผู้ติดตั้งรับผิดชอบในการตรวจสอบภาวะแวดล้อมในการติดตั้งว่าเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก้ผู้ใช้งาน
ความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดจากชิ้นส่วนที่ผลิตโดยบุคคลที่สามและติดตั้งอยู่บนเครื่องเป็นของ respective manufacturer ความรับผิดชอบในผลอันเนื่องมาจากการมอบหมายอำนาจในการใช้งานเครื่องให้กับบุคคลต่าง ๆ เป็นของลูกค้า
เครื่องถูกออกแบบเพื่อการใช้งานเป็นระยะ ๆ ใน 24 ชั่วโมง ส่วนประกอบต่าง ๆ ถูกออกแบบและผลิตให้มีอายุใช้งานอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมง
การทำความสะอาดและบำรุงรักษาที่ดีมีส่วนทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
        2.3   มาตรการความปลอดภัย
- ห้ามแตะเครื่องขณะมือเปียกหรือชื้น
- ห้ามใช้เครื่องขณะเท้าเปล่า
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องโดยดึงที่สายไฟฟ้าหรือตัวเครื่อง
- ไม่วางเครื่องไว้ในที่ที่ถูกแสงแดด ,ฝน
- ห้ามให้เด็กหรือผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใช้งานเครื่อง
- ถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
- ห้ามใช้น้ำฉีดหรือใช้ผงซักฟอกในการทำความสะอาด
- อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน ให้ปิดเครื่องทันทีเมื่อไม่ใช้งาน
- อย่าวางสิ่งของกีดขวางช่องระบายอากาศ และ/หรือช่องระบายความร้อน ไม่เทน้ำหรือของเหลวใดเข้าในช่องดังกล่าว
- เปลี่ยนสายไฟฟ้าทันทีเมื่อชำรุดเสียหาย
- ห้ามใช้ช้อน ,ส้อม หรือเครื่องใช้อื่น ๆ ยื่นเข้าไปในโถบรรจุเมล็ดกาแฟ ขณะเครื่องกำลังทำงาน
- ห้ามจุ่มฐานที่บรรจุมอเตอร์หรือตัวเครื่องลงน้ำ
- ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องโดยการยกที่โถบรรจุเมล็ดกาแฟ ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องตรวจให้แน่ใจว่าโถยึดติดแน่นดีกับตัวเครื่อง
- อย่าให้มอเตอร์ทำงานโดยไม่มีเมล็ดกาแฟ
- หากพบสิ่งแปลกปลอมทำให้มอเตอร์ติดขัด ให้ปิดเครื่องทันทีและติดต่อศูนย์บริการตัวแทน
เครื่องรุ่นอัตโนมัติไม่มีระบบหยุดเครื่องอัตโนมัติขณะโถว่างเปล่า ถ้ามอเตอร์ทำงานโดยไม่มีเมล็ดกาแฟอาจทำให้ความร้อนเกินได้ ( Overheat )
ในกรณีเครื่องไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติ ให้ปิดเครื่องและอย่ากระทำการใด ๆ กับเครื่อง ติดต่อศูนย์บริการตัวแทนและร้องขอให้ใช้อะไหล่แท้  การละเว้นการปฏิบัติดังกล่าวอาจทำให้เครื่องไม่ปลอดภัยสำหรับใช้งานในอนาคต

ควรระวัง
เครื่องที่ติดป้าย “termik alarm” ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ความร้อนเกิน
หากเครื่องมีปัญหาอย่าพยายามใช้งานอีก ตัดไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องและขจัดสาเหตุของปัญหาก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง

3. การติดตั้ง

1
3
2        รูปที่ 2                                                                                                        รูปที่ 3

       3.1   มาตรการป้องกันและคุณลักษณะด้านความปลอดภัย
การออกแบบเครื่องได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันภัยสำหรับผู้ใช้งานที่เหมาะสมแล้วทั้งหมด ถึงกระนั้นก็ตาม ภาวะการติดตั้งและ/หรือเคลื่อนย้ายบางประการอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดหมายนอกเหนือการควบคุมของผู้ติดตั้ง ซึ่งต้องมีการประเมินความเสี่ยงเป็นกรณีไป
เราแนะนำให้จำสิ่งเหล่านี้ไว้เสมอ
- เคลื่อนย้ายเครื่องด้วยความระมัดระวังเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการตกหล่น
- วัสดุหีบห่อต่าง ๆ สามารถทำให้เกิดบาดแผลหรืออันตรายถ้าใช้งานไม่เหมาะสมหรือเคลื่อนย้ายด้วยความไม่ระมัดระวัง เก็บวัสดุเหล่านั้นให้พ้นจากมือเด็กและผู้ไม่เกี่ยวข้อง
- ข้อบกพร่อง และ/หรือ ความผิดปกติของเครื่องทุกอย่าง ต้องแจ้งให้ตัวแทนติดตั้งและ/หรือผู้ซ่อมบำรุงทราบได้ทันที
- ก่อนติดตั้งเครื่องตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องถูกต้องตามรายละเอียดที่ระบุบนป้ายข้อมูล
- กรณีที่เต้าเสียบของเครื่องไม่เหมาะสมกับเต้ารับ ให้ดำเนินการเปลี่ยนให้เหมาะสมโดยใช้ช่างเทคนิคผู้มีคุณวุฒิ รวมถึงให้ดำเนินการตรวจสอบหขนาดสายไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องว่ามีขนาดเหมาะสมกับขนาดกำลังไฟฟ้าใช้งานของเครื่อง
- หลีกเลี่ยงการใช้สายต่อพ่วงหรือ adapters แบบหลายเต้ารับ
- ต้องมีการติดตั้งสายกราวนด์ ระบบไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือข้อบังคับท้องถิ่น
- หลีกเลี่ยงการใช้งานสายต่อพ่วงและการต่อพ่วงแบบชั่วคราว เนื่องจากในภาวะแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับน้ำและความชื้น ไม่สามารถรับประกันสภาพฉนวนไฟฟ้าที่ดีได้
- ติดตั้งเครื่องโดยผู้มีคุณวุฒิที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น
- ตรวจสอบส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องว่าไม่มีความเสียหายจากการขนส่ง ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง หรือความผิดปกติ ให้หยุดการติดตั้งและแจ้งเปลี่ยนเครื่อง

4.  การเริ่มใช้งาน

                           รูปที่ 4                                                                                                      รูปที่ 5

       4.1   ข้อแนะนำการใช้งาน
เมื่อต่อไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่องแล้ว ให้ปิด tab ( 3 ) ที่ฐานของโถบรรจุเมล็ดกาแฟ ( 2 ) ( ดูรูปที่ 1 และ 2 ) เปิดฝาโถ ( 1 ) เติมเมล็ดกาแฟ ปิดฝา เปิดสวิทช์ เปิด tab ( 3 )
       4.2    การตั้งค่า
ปรับความละเอียดของผงกาแฟ โดยหมุนปุ่มปรับตามเข็มนาฬิกาเมื่อต้องการความละเอียดมากขึ้น และหมุนทวนเข็มนาฬิกาหากต้องการผงที่หยาบขึ้น ดังที่แสดงไว้บนปุ่มปรับ ( รูปที่ 4 ) ปรับปริมาณการจ่ายแต่ละครั้ง โดยหมุนปุ่มปรับ ( รูปที่ 5 ) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มปริมาณการจ่ายหรือทวนเข็มเพื่อลดปริมาณ

5.การทำความสะอาดและบำรุงรักษา
5.1 มาตรการป้องกันภัย
คำเตือน : ตัดไฟจ่ายเข้าเครื่องก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา
                ห้ามถอดปลั๊กโดยดึงที่สายไฟ หรือตัวเครื่อง
         5.2   การทำความสะอาด
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งให้ทำการถอดโถและใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบน้ำมันจากเมล็ดกาแฟ ทำความสะอาด dispenser ด้วยแปรง และผ้าสะอาดถ้าจำเป็น ถ้าไม่เช็ดคราบน้ำมันเมล็ดกาแฟออกจะเกิดกลิ่นเหม็นหืนและทำให้เกิดผลเสียกับคุณภาพของผงกาแฟในเครื่อง
เช็ดทำความสะอาดฐานเครื่องด้วยผ้าชื้น
         5.3   การบำรุงรักษา
คำเตือน : ตัดไฟจ่ายเข้าเครื่องก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา
                การบำรุงรักษาควรทำโดยผู้ชำนาญการที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ผลิตเท่านั้น
                อย่าทำการซ่อมแซมแบบชั่วคราว ใช้อะไหล่แท้จากผู้ผลิตเท่านั้น
                เพื่อการทำงานที่ดี ควรเปลี่ยนใบมีดบด ( แบน ) หลังใช้บดกาแฟไปแล้ว 500-600 กก.
ใบมีดบดรูปกรวยควรเปลี่ยนหลังใช้บดกาแฟไปแล้ว 800-900 กก.

6.การเลิกใช้เครื่อง
- เมื่อเครื่องไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป แนะนำให้ทำการตัดสายไฟหลังจากถอดปลั๊กแล้ว เพื่อแสดงให้รู้ว่าเครื่องไม่สามารถใช้งานได้
- ทำการบ่งชี้ความไม่เป็นภัยของชิ้นส่วนเครื่องต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย
- จัดเก็บเครื่องในพื้นที่ที่เหมาะสม พ้นจากมือเด็กและ/หรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
- กำจัดเครื่อง โดยส่งคืนผู้รับเหมาหรือศูนย์ควบคุมขยะ
- ทำลายเครื่องอย่างถูกวิธี

------------------------------------------

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee