เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาว


บอละเวนแหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาวกำหนดการศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว20 ม.ค. 2554   08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซองที่ราบสูง

19 ม.ค. 2554

07.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมอุบลบุรี     รีสอร์ท ไปยังด่านตม.ช่องเม็ก จ.อุบลฯ
เพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และเดินทางไปยังน้ำตกสองสีที่มีชื่อว่า  คอนพะเพ็ง แห่งมหานทีสี่พันดอน และร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมืองลาว

เชิญสัมผัสความยิ่งใหญ่และความสวยงามของน้ำตกคอนพะเพ็ง ที่มีพลังรุนแรงอย่างมหาศาล จนสร้างความน่าตื่นเต้น ให้กับแขก ผู้มาเยือน จนได้รับขนานนามว่า

จากนั้นเดินทางไปชม น้ำตกหลี่ผี หรือ ตาด  สัมพะมิตร ที่ดอนคอน ซึ่งไหลผ่านกลางแม่น้ำโขงมารวมกัน เป็นแรงน้ำกระทบเกาะ ที่เรียกว่า มหานทีสี่พันดอน พบกับแก่งหินต่างๆ และ    ผาสูง กับสายน้ำเชี่ยวกรากที่ไหลลงมาเปรียบ เสมือนดั่ง กังหันแห่งสายน้ำ

จากนั้นเดินทางข้ามสะพาน ลาว – ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งแรกสู่เมืองหลวงของแขวงจำปาสัก นั่นก็คือปากเซและเมืองท่าที่สำคัญๆ ของแขวงจำปาสัก

15.00 น. เดินทางสู่ปากเซ เมืองหลวงแห่งแขวงจำปาสัก

18.00 น. ถึงที่พักที่เมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็น และนำทุกท่านเข้าพักที่โรงแรมเอราวัณ โรงแรมระดับ 5 ดาวของปากเซ

เชิญทุกท่านสัมผัสความสวยงาม และท่องราตรีอันหรูหรา ของเมืองปากเซ และเลือกซื้อสินค้าบนห้างสรรพสินค้าดาวเฮือง ตามอัธยาศัย

20 ม.ค. 2554

08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซองที่ราบสูง บอละเวนแหล่งผลิตชาและกาแฟอันดับหนึ่งของสปป.ลาว

ชมน้ำตกตาดฟาน น้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ ของอุทยานดงหัวสาว

10.00 น. พบและสัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ของเมืองปากซอง ที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง เชิญชมไร่ชาและกาแฟ พร้อมกับชิมชาและกาแฟคุณภาพดี

จากนั้นเดินทางสู่อุทยานบาเจียง ชมน้ำตกตาดผาซ่วม, หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง และน้ำตกตาดหมากแงว

12.00 น.รับประทานอาหารพื้นเมืองลาว ณ อุทยานบาเจียง

15.30 น. เดินทางไปด่านวังเตา แวะช้อปปิ้งสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีที่ชายแดนไทย-ลาว

17.00 น. เข้าที่พัก จ.อุบลราชธานี

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

------------------------------------

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee