เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA

เข้าชมรายละเอียด THE INDIAN TEA
แฟรนไชส์กาแฟสดและกาแฟชงสำเร็จ ชาอินเดีย กาแฟเปอร์เซีย ราคาเริ่มต้น 6,900 - 399,000 เข้าชมรายละเอียด แฟรนไชส์ THE INDIAN TEA คลิ๊กที่รูปภาพด้านบน ติดต่อคุณมาโนช โทร.084-682-5999 , 092-369-3951 LINE ID : @THEINDIANTEA / หรือเซฟเบอร์ 084-682-5999

ค้นหาทำเลเปิดร้านกาแฟ แสดงผลการค้นหาชัดเจน ตรงประเด็น จากกลุ่มเว็บที่เรานิยมใช้เป็นประจำ

Loading

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แฟรนไชส์กาแฟสด สวัสดี จำนวนสาขาทั้งหมด จุดเด่นของกิจการบริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด

1. ข้อมูลธุรกิจ


ชื่อกิจการ                                           บริษัท เดอะ กาแฟ การ์เต็ล จำกัด
ตราสินค้า/ยี่ห้อ                                  กาแฟสวัสดี โดยต้น ทวยเทพฯ
ประเภทธุรกิจ                                      แฟรนไชส์ เครื่องดื่มกาแฟสด
ลักษณะสินค้าและบริการ                เครื่องดื่มกาแฟสด  เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่นๆ
จำนวนสาขาทั้งหมด                                                       82          แห่ง 
                                                                - ในกรุงเทพฯ      25       แห่ง
                                                                - ในต่างจังหวัด    57       แห่ง
ได้แก่จังหวัดสงขลา  พัทลุง  นครศรีธรรมราช  นนทบุรี  ภูเก็ต  ประจวบคีรีขันธ์  สุราษฎร์ธานี  นครนายก  แพร่  ลำปาง  พิษณุโลก  อุทัยธานี  ตาก  เชียงใหม่  กาญจนบุรี  เพชรบุรี  สมุทรปราการ  ปทุมธานี  นครปฐม  ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  นครราชสีมา  หนองคาย  สุรินทร์และขอนแก่น

จุดเด่นของกิจการ                             
                เป็นแฟรนไชส์ในลักษณะแฟรนช้อยส์ ที่ไม่คิดราคาค่าแฟรนไชส์  ค่ามาร์เก็ตติ้ง  สามารถลงทุนได้ง่าย    คุ้มทุนเร็วเริ่มต้นทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ  สามารถออกแบบร้านได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้า  สินค้ามีคุณภาพ และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม อุ่นใจเมื่อมีปัญหา

2.  ชื่อ-ที่อยู่ผู้ให้ข้อมูล


ร.ต.ท.ทวยเทพ  วิบุลศิลป์
ตำแหน่งในกิจการ                              กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง    สถานที่ติดต่อ
เลขที่  88/112  ถนนเทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ  10900  
โทรศัพท์  0-2954-4850    มือถือ  081-639-0786        โทรสาร  0-2953-8130     
Web site :  www.thecoffeecartel.co.th         E-mail.  coffeecartel@hotmail.com

3. ข้อมูลประวัติความเป็นมา และนโยบายในการบริหารงาน


ประวัติความเป็นมาของกิจการ  
                บริษัท เดอะกาแฟ  กาเต็ล จำกัด  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อต่อยอดกิจการ สวนกาแฟของครอบครัว วิบูลศิลป์  ที่เริ่มต้นปลูกกาแฟอราบิก้า  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526  ณ จังหวัดเชียงราย ภายหลังจากได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการร้านขนมไทยสวัสดีของ สสว.  และต่อมาเมื่อได้รับการอนุญาตให้ใช้ชื่อ สวัสดีกับสินค้ากาแฟ จึงได้นำชื่อกาแฟสวัสดีมาพัฒนาระบบแเฟรนไชส์ที่ไม่มีคำว่า Royalty ไม่มีคำว่า Franchise หรือคำอื่นๆใด แต่มีระบบการพัฒนาธุรกิจ เช่นเดียวกับ Franchise โดยเริ่มทดลองกับ Franchise 5 ราย  เมื่อระบบการ Logistics  คงที่  ก็ได้เปิดตัว และรุก

นโยบาย และปรัชญาการบริหารงาน
                เป็น Franchise กาแฟที่เกิดจากการบูรณาการทุกองค์ประกอบของธุรกิจกาแฟ  ตั้งแต่เกษตรกรชาวไทยภูเขาในฐานะผู้เพาะปลูก  บริษัทในฐานะผู้แปรรูป  และFranchiseในฐานะผู้ประกอบร้านค้าปลีก  เพื่อพัฒนาความมั่นคงในธุรกิจกาแฟของคนไทย  และผลิตกาแฟคุณภาพชั้นเลิศสำหรับผู้บริโภค  

เป้าหมาย
                มีอัตราการขยายสาขาไปแล้วกว่าปีละ  200 ราย  และมีอัตราการอยู่รอดของธุรกิจไม่ต่ำกว่า 95%

แผนการตลาดและการส่งเสริมการขาย
                บริษัทมีการดำเนินการตลาด  รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางสื่อ นิตยสาร  วิทยุ  โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์ต่างๆและอินเตอร์เน็ต  เพื่อการรู้จัก Brand ของผู้บริโภค  นอกจากนั้น บริษัทยังดำเนินการด้านการตลาดในรูปแบบ Event Marketing  และร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆอย่างเต็มที่  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดแต่ประการใด4. ข้อมูลการลงทุน

คุณสมบัติของผู้ร่วมธุรกิจ (Franchisee)
                -   มีความตั้งใจจริงในการดำเนินธุรกิจกาแฟ
                -   มีความซื่อสัตย์ พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาแฟรนไชส์
                -   มีทำเลที่มีความเหมาะสม
                -   มีการวิเคราะห์ทำเลโดยละเอียด
รูปแบบการลงทุน                                               
                1. รูปแบบเคาน์เตอร์
                2. รูปแบบร้านกาแฟ
                3. รูปแบบการจำหน่ายกาแฟ  ประกอบกับธุรกิจอื่นๆที่มีอยู่แล้ว
ระยะเวลาสัญญา                                             ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุด                                                     
จำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น                         ตามแต่สัดส่วนการลงทุน                              
แบ่งเป็น                               
                                - เงินลงทุนด้านสถานที่พร้อมตกแต่ง          ตามแต่สภาพการลงทุนของผู้ลงทุน   บาท
                                - เงินลงทุนด้านอุปกรณ์   เริ่มต้น   36,500     บาท
                                (ระบุรายละเอียดอุปกรณ์ และ ราคา)
                                -   เครื่องชงกาแฟ                                               จำนวนเงิน            30,000                 บาท
                                -  เมล็ดกาแฟ                                                                                                     
                                -  ถ้วยกาแฟ                                                          จำนวนเงิน            15,000 บาท          บาท
                                - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee)                    ฟรี                                      
                                - เงินทุนหมุนเวียนบาท / เดือน                                                                       5,00010,000     บาท

ผลตอบแทนจากการลงทุน
                - รายได้จากการดำเนินงาน                               ขึ้นอยู่กับอัตราการจำหน่ายกาแฟ                                     
                - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                          ไม่เกิน 70%  ของรายรับ                                  
จุดคุ้มทุน                                              1.8  เดือน             (กรณีจำหน่าย  100  แก้ว/เดือน)
                                                                3.5  เดือน             (กรณีจำหน่าย    50 แก้ว/วัน)          


สิทธิประโยชน์ที่ผู้ร่วมธุรกิจได้รับ
                -  สิทธิในการใช้ชื่อกาแฟสวัสดี
                - ลงทุนง่าย คุ้มทุนเร็ว ทำได้ทันที  ไม่มีค่าแฟรนไชส์
                - มีบริษัทแม่ เป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแนะนำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
                -  มีบริษัทแม่ คอยสนับสนุนช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในข้อขัดข้องการดำเนินธุรกิจ
                -  บริษัทแม่ช่วยสนับสนุนแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารและสถาบันการเงิน
                -  สามารถควบคุมทุนและคุณภาพของวัตถุดิบได้อย่างเต็มที่
                -  สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นประกอบ
                -  สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานที่
                -  มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองของความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม
                -  มีการดำเนินการตลาดของบริษัทแม่ เพื่อแฟรนไชส์อย่างจริงจังต่อเนื่อง


-------------------------------------------

Cafe Britt - Premium Gourmet Coffee